Vad är förmögenhetsrätt?

19-01-14 jurist 0 kommentarer

FörmögenhetsrättSvar: Förmögenhetsrätt är det juridiska området som berör egendom, (fastigheter) lösören och värdepapper.

En ägare till exempelvis en fastighet har privat äganderätt till denna. Detta ger ägaren stora möjligheter till att själv bestämma över det han eller hon äger och vad som ska göras med det. Det är exempelvis helt upp till en fastighetsägare att sälja fastigheten om han eller hon så vill.

Det finns ett par olika äganderättigheter i juridisk mening, dessa är: Äganderätt, Panträtt, Nyttjanderätt, Servitut, Fordran, Andelsrätt, Sakrätt, Obligationsrättighet och Immaterialrätt.

Vad är skillnaden på en fast och lös egendom?

Svar: Skillnaden mellan en fast och en lös egendom är att en fast egendom är exempelvis en fastighet medans en lös egendom kan vara möbler, bilar eller ett värdepapper, alltså en aktie eller annat lösöre.

Man kan läsa mer om dessa begrepp i Jordabalken här: JB 1:1

 

Här hittar du några olika uppsatser som berör det juridiska ämnet förmögenhetsrätt.

 

Lund Universitet

Sakrättsligt skydd vid köp av lösöre – allmän återgång mot en avtalsprincip?

Läs Rapporten här.

 

Lund Universitet

Hypotekarisk säkerhet i lös egendom – tre länder, tre lösningar och svårigheten att enas.

Läs Rapporten här.