Personrätt

19-01-14 jurist 0 kommentarer

PersonrättInom juridiken skiljer man mellan fysiska och juridiska personer, fysiska personer är vanliga personer såsom du och jag som lever i ett samhälle, medans juridiska personer är företag, exempelvis bolag och stiftelser av olika slag.

Personrätten för fysiska personer är uppbyggd från mänskliga rättigheter och syftar till att skydda enskilda personer. Det existerar även ett skadeansvar för oss människor vilket innebär att vi kan bli straffade om vi gör något som anses vara olagligt.

Likhet inför lagen är något som beaktas och alla personer i Sverige ska ha samma likheter inför lagen oavsett vilken människa man är i samhället. Det här betyder att alla personer är enskilda rättssubjekt i lagens mening.

 

Uppsatser som handlar om personrätt

Lund Universitet

Likhet inför lag? Om invandrares brottslighet och diskriminering inom rättsväsendet av personer med utländsk bakgrund.

Läs Rapporten här.

Lund Universitet

Straffansvar för juridiska personer – en möjlighet i svensk rätt?

Läs Rapporten här.